Brandace Stormlance

Hellig kriger med stort ansvar.

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Human, Paladin
Build: Protecting Paladin
Human Power Selection Option: Bonus At-Will Power

FINAL ABILITY SCORES
STR 14, CON 12, DEX 10, INT 9, WIS 14, CHA 18

STARTING ABILITY SCORES
STR 14, CON 12, DEX 10, INT 9, WIS 14, CHA 16

AC: 20 Fort: 14 Ref: 14 Will: 16
HP: 32 Surges: 11 Surge Value: 8

TRAINED SKILLS
Diplomacy +9, Endurance +2, Heal +7, Intimidate +9, Religion +4

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics –4, Arcana –1, Athletics –2, Bluff +4, Dungeoneering +2, History –1, Insight +2, Nature +2, Perception +2, Stealth –4, Streetwise +4, Thievery –4

POWERS
Basic Attack: Melee Basic Attack
Basic Attack: Ranged Basic Attack
Paladin Feature: Divine Mettle
Paladin Feature: Divine Strength
Paladin Feature: Divine Challenge
Paladin Feature: Lay on Hands
Paladin Attack 1: Virtuous Strike
Paladin Attack 1: Bolstering Strike
Paladin Attack 1: Enfeebling Strike
Paladin Attack 1: Shielding Smite
Paladin Attack 1: Majestic Halo

FEATS
Level 1: Toughness
Level 1: Healing Hands

ITEMS
Adventurer’s Kit
Holy Symbol
Longsword x1
Plate Armor x1
Heavy Shield x1
== End ==

Bio:

Utseende: Normal høyde og kroppsbygning. Gyllenblondt hår, kortklipt militærstil.

Paladin fra den Hellige Sols Orden. Tror det beste om folk, nesten uansett hvem det enn skulle gjelde. En selvoppnevnt humørspreder, som gjør sitt beste for å holde motet oppe blant de han reiser med.

Brandace Stormlance

Magiens Tilbakekomst wexx