Orryn Crosbie

Lystig og nysgjerrig. Gjemmer en stor hemmelighet.

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Gnome, Bard
Build: Cunning Bard
Bardic Virtue Option: Virtue of Cunning

FINAL ABILITY SCORES
STR 8, CON 11, DEX 10, INT 16, WIS 10, CHA 20

STARTING ABILITY SCORES
STR 8, CON 11, DEX 10, INT 14, WIS 10, CHA 18

AC: 17 Fort: 10 Ref: 15 Will: 16
HP: 23 Surges: 7 Surge Value: 5

TRAINED SKILLS
Arcana +10, Diplomacy +10, History +8, Religion +8, Streetwise +10

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +0, Athletics –1, Bluff +6, Dungeoneering +1, Endurance +0, Heal +1, Insight +1, Intimidate +6, Nature +1, Perception +1, Stealth +2, Thievery +0

POWERS
Basic Attack: Melee Basic Attack
Basic Attack: Ranged Basic Attack
Gnome Racial Power: Fade Away
Wizard Utility: Ghost Sound
Bard Feature: Majestic Word
Bard Feature: Words of Friendship
Bard Attack 1: Staggering Note
Bard Attack 1: Misdirected Mark
Bard Attack 1: Blunder
Bard Attack 1: Verse of Triumph

FEATS
Level 1: Ritual Caster
Level 1: Armored Warrenguard

ITEMS
Adventurer’s Kit
Ritual Book
Chainmail x1
Wand Implement
Light Shield x1
Short sword x1
Traveler’s Chant
Gentle Repose
Flute
== End ==

Bio:

Forkledt som en omreiser og identitet som en vanlig barde, er Orryn en såkalt illegal magiker. Han reiser sammen med Brandace i håp om beskyttelse fra omverden. Veldig stille og forsiktig når han møter nye. Er veldig var på å fortelle om fortiden sin.

Orryn Crosbie

Magiens Tilbakekomst raideen