Tiran "Tir" Luca

En mann som lengter etter forandring.

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Human, Ranger
Build: Archer Ranger
Fighting Style Option: Archer Fighting Style
Ranger Option: Prime Shot
Human Power Selection Option: Bonus At-Will Power

FINAL ABILITY SCORES
STR 10, CON 11, DEX 20, INT 8, WIS 14, CHA 10

STARTING ABILITY SCORES
STR 10, CON 11, DEX 18, INT 8, WIS 14, CHA 10

AC: 18 Fort: 12 Ref: 17 Will: 13
HP: 23 Surges: 6 Surge Value: 5

TRAINED SKILLS
Acrobatics +9, Athletics +4, Dungeoneering +7, Nature +7, Perception +7, Stealth +9

UNTRAINED SKILLS
Arcana –1, Bluff +0, Diplomacy +0, Endurance –1, Heal +2, History –1, Insight +2, Intimidate +0, Religion –1, Streetwise +0, Thievery +4

POWERS
Basic Attack: Melee Basic Attack
Basic Attack: Ranged Basic Attack
Hunter’s Quarry Power: Hunter’s Quarry
Ranger Attack 1: Nimble Strike
Ranger Attack 1: Careful Attack
Ranger Attack 1: Twin Strike
Ranger Attack 1: Evasive Strike
Ranger Attack 1: Split the Tree

FEATS
Defensive Mobility
Level 1: Lethal Hunter
Level 1: Weapon Proficiency (Greatbow)

ITEMS
Adventurer’s Kit
Greatbow x1
Hide Armor x1
Arrows
Longspear
== End ==

Bio:

Utseende: Høy til menneske å være. Langt mørkebrunt hår med flere små fletter. Blågrå “kalde” øyne.

Tir er den beste til å spore og jakte i landsbyen. Stort sett lite pratsom, men trives i godt selskap. Siden det ikke finnes annet enn små elver rundt landsbyen, var jakt en naturlig ting å peile inn på. Tidligere veldig god venn av Baern, men det har blitt mindre sammenkomster etter Will kom til landsbyen.

Tiran "Tir" Luca

Magiens Tilbakekomst CaptainCrackers