Historie

En kort oppsummering av Ibanthions fortid.

Den Tredje Krig:
  • Den Tredje Krig er det lite fantasifulle navnet på den tredje i en rekke kriger mot de levende døde. Denne krigen har befunnet seg på samme plass alle tre gangene, sør i Ibanthion ved “Verdensriften”.
Forbudet mot magi:
  • Magi er ikke vanlig i disse tider. Myter og sagn sier at alle som driver med magi er onde. I Rural er forholdet til magi, at det er noe som finnes i gamle fortellinger, men at det sikkert ikke finnes på ordentlig. Magikere finnes, noen av dem gode, noen av dem onde. Som regel blir folk født med “Evnen”, men det kan læres.
“Evnen”:
  • “Evnen” er som tidligere forklart navnet som som ble til det å bli født med evnen til å bruke magi. Til motsetning har du de som har lært seg det ved utmattende trening over mange år. Det er som oftest de som blir født med “Evnen” som blir de kraftigste magikere.

Historie

Magiens Tilbakekomst Thrive