Baern Stonesmith

Krigsveteran som har slått seg til ro.

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Dwarf, Weaponmaster
Build: Great Weapon Fighter
Fighter Option: Combat Superiority
Fighter Talents Option: Two-handed Weapon Talent

FINAL ABILITY SCORES
STR 18, CON 16, DEX 12, INT 10, WIS 14, CHA 9

STARTING ABILITY SCORES
STR 16, CON 14, DEX 12, INT 10, WIS 14, CHA 9

AC: 17 Fort: 16 Ref: 11 Will: 12
HP: 31 Surges: 12 Surge Value: 7

TRAINED SKILLS
Athletics +9, Endurance +10, Heal +7

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +1, Arcana +0, Bluff –1, Diplomacy –1, Dungeoneering +4, History +0, Insight +2, Intimidate –1, Nature +2, Perception +2, Religion +0, Stealth +1, Streetwise –1, Thievery +1

POWERS
Basic Attack: Melee Basic Attack
Basic Attack: Ranged Basic Attack
Dwarf Racial Power: Dwarven Resilience
Fighter Attack: Combat Challenge
Fighter Attack 1: Weapon Master’s Strike
Fighter Attack 1: Cleave
Fighter Attack 1: Spinning Sweep
Fighter Attack 1: Comeback Strike

FEATS
Level 1: Dwarven Weapon Training

ITEMS
Adventurer’s Kit
Scale Armor x1
Greataxe x1
== End ==

Bio:

Utseende: Noe kortvokst, selv til dverg å være. Rødlig hår og mørke øyne.

Veteran fra den tredje krig. Hardt ytre, men en omsorgsfull person, spesielt ovenfor Will. Har vært gift tidligere, men hans kone døde under fødselen av deres eneste barn, som også døde. De andre i landsbyen vet ikke av dette, og synes til tider det er merkelig at han ikke har prøvd å finne en make.
Yrke: Tidligere fotsoldat, slått seg til ro som smed.

Baern Stonesmith

Magiens Tilbakekomst nubbiz