William "Will" Garnier

Funnet alene blant døde.

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Human, Rogue
Rogue Tactics Option: Brutal Scoundrel
Rogue Option: Rogue Weapon Talent
Human Power Selection Option: Bonus At-Will Power

FINAL ABILITY SCORES
STR 16, CON 10, DEX 18, INT 8, WIS 10, CHA 11

STARTING ABILITY SCORES
STR 14, CON 10, DEX 18, INT 8, WIS 10, CHA 11

AC: 16 Fort: 14 Ref: 17 Will: 11
HP: 22 Surges: 6 Surge Value: 5

TRAINED SKILLS
Acrobatics +9, Athletics +8, Bluff +5, Dungeoneering +5, Perception +5, Stealth +9, Thievery +9

UNTRAINED SKILLS
Arcana –1, Diplomacy +0, Endurance +0, Heal +0, History –1, Insight +0, Intimidate +0, Nature +0, Religion –1, Streetwise +0

POWERS
Basic Attack: Melee Basic Attack
Basic Attack: Ranged Basic Attack
Rogue Attack 1: Riposte Strike
Rogue Attack 1: Probing Strike
Rogue Attack 1: Gloaming Cut
Rogue Attack 1: Torturous Strike
Rogue Attack 1: Spinning Blade Leap

FEATS
Level 1: Backstabber
Level 1: Slaying Action

ITEMS
Leather Armor x1
Adventurer’s Kit
Shuriken
Short sword x1
Dagger x1
== End ==

Bio:

Utseende: Liten og spinkel av vekst. Gyllenblondt hår ned til skuldrene og havblå øyne.

Will ble funnet i skogen etter at gruppen han reiste med ble angrepet av orker. Alle andre han reiste med ble drept, han klarte å gjemme seg under en av de andre. 2 år er gått siden hendelsen (er nå 17), men er fremdeles livredd tanken på å møte orker igjen. Ble fostret opp av Baern, siden han var den eneste uten verken kone eller barn, og tok derfor på seg jobben.
Profesjon: Reiste med en gruppe som tilba Avandra. Drømmer om å se verden.

William "Will" Garnier

Magiens Tilbakekomst ilchester